New profile posts

Hi! I was wondering if can re-upload the PUREMIX Inside The Mix : The Lumineers with Ryan Hewitt TUTORiAL?
Thank you!
Lightroom em không mở develop được ạ chị chỉ em vơi ạ.
Em tải về rồi ạ nhưng em vẫn khong hiểu cách ghi đè là sao ạ?
Link down die rồi bạn ơi, sửa lại giúp mình với nhé, tìm mãi mới ra được bạn đấy. Hoặc bạn có google driver thì cho mình xin địa chỉ nhé
Cảm ơn bạn
Wrong Zip pass for all Yanobox plugins. Can you please review it?
Thanks in advance for your time.
Top