Latest activity

 • C
  chienthanth reacted to Thơ Thẩn's resource Yoast SEO Premium with Like Like.
  Plugin Yoast SEO Premium là một trong những plugin WordPress gần như không thể thiếu của bất kỳ website WordPress nào hiện nay. Bởi đây...
 • Thơ Thẩn
  Thơ Thẩn replied to the thread Yoast SEO Premium.
  Thơ Thẩn updated Yoast SEO Premium with a new update entry: Yoast Seo Premium 12.5 Read the rest of this update entry...
 • Thơ Thẩn
  12.5.0 Release Date: November 13th, 2019 These last couple of months here at Yoast SEO HQ have all been about building better things...
 • C
  cảm ơn add.
 • C
  chienthanth reacted to Hút Pin's resource Perfmatters - Plugin tăng tốc WordPress with Like Like.
  Perfmatters một plugin tăng tốc hiệu xuất cho WordPress rất tốt trong việc tối ưu cũng như tăng tốc độ website của bạn nên. Nó có thể sử...
 • C
  chienthanth reacted to Hút Pin's post in the thread SEOPress PRO with Like Like.
  Đây nhé bạn, mình đang dùng ok: https://forum.sieuthuthuat.com/resources/perfmatters-plugin-tang-toc-wordpress.208/
 • Hút Pin
  Hút Pin replied to the thread SEOPress PRO.
  Đây nhé bạn, mình đang dùng ok: https://forum.sieuthuthuat.com/resources/perfmatters-plugin-tang-toc-wordpress.208/
 • Hút Pin
  Hút Pin submitted a new resource: Perfmatters - Plugin tăng tốc WordPress - Lightweight WordPress Performance Plugin. Read more about...
 • Hút Pin
  Perfmatters một plugin tăng tốc hiệu xuất cho WordPress rất tốt trong việc tối ưu cũng như tăng tốc độ website của bạn nên. Nó có thể sử...
  • Plugin-Perfmatters-cho-Wordpress.jpg
 • Hút Pin
  Hút Pin replied to the thread SEOPress PRO.
  Hút Pin updated SEOPress PRO with a new update entry: SEOPress PRO 3.7.4 Read the rest of this update entry...
 • Hút Pin
  Hút Pin updated the resource SEOPress PRO with SEOPress PRO 3.7.4.
  = 3.7.4 - 7/11/2019 NEW Author meta name for singular page (enabled by default) NEW ‘seopress_robots_txt_file’ hook to filter...
 • C
  chienthanth replied to the thread SEOPress PRO.
  là plugin Perfmatters ạ? mình có tìm trên mạng internet nhưng chỉ là bản nulled không rõ nguồn gốc.
 • Hút Pin
  Hút Pin replied to the thread SEOPress PRO.
  B cần plugin gì nhỉ?
 • C
  chienthanth replied to the thread SEOPress PRO.
  Xin lỗi vì lại làm phiền add, ý mình là phần yêu cầu plugin ấy ạ.
 • Hút Pin
  Hút Pin replied to the thread SEOPress PRO.
  Phần hỗ trợ là sao bạn nhỉ