WPML Multilingual CMS

WPML Multilingual CMS v4.3.16

BBC

Đầy tớ nhân dân
Staff member
BBC đã đăng tài nguyên mới:

WPML Multilingual CMS - WPML makes it easy to build multilingual sites and run them

WPML Multilingual CMS là một plugin dịch thuật sẽ có liên quan và hữu ích khi tạo các trang web đa ngôn ngữ. WPML cho phép các tác giả viết nội dung bằng các ngôn ngữ khác nhau và dịch nó. Plugin chứa các tính năng quản lý dịch nâng cao và giao diện để dịch nội dung chuyên nghiệp.

Hoàn thành
Với WPML, bạn có thể dịch các trang, bài đăng, loại tùy chỉnh, phân loại, menu và thậm chí các văn bản chủ...

Đọc thêm về tài nguyên này...
 
Top