WPBakery Page Builder for WordPress

WPBakery Page Builder for WordPress v6.1

Minh Hiếu

Thành viên cố gắng
Nov 25, 2017
70
50
18
31
Minh Hiếu submitted a new resource:

WPBakery Page Builder for WordPress - Plugin WPBakery WordPress Page Builder với Frontend và Backend Editor.

WPBakery Page Builder for WordPress là plugin mạnh mẽ giúp bạn xây dựng trang web của bạn dễ dàng hơn, kiểm soát hoàn toàn trang web của bạn. Xây dựng bất kỳ bố cục nào của trang web rất dễ dàng với trình kéo và thả trực quan cho dù bạn không có kiến thức về lập trình.


WPBakery Page Builder for WordPress là gì?

Hiểu đơn giản Visual Composer là 1 plugin WordPress...
Read more about this resource...