WP Smush Pro

WP Smush Pro v3.6.1

Thơ Thẩn

Active Member
Staff member
Dec 3, 2017
582
69
28
27
Thơ Thẩn submitted a new resource:

WP Smush Pro - Optimize unlimited images with Smush Pro

WP Smush Pro là plugin nén hình ảnh tốt nhất cho Wordpress cho phép bạn nén hình ảnh xuống kích thước thấp nhất mà vẫn giữ nguyên chất lượng ban đầu. Tự động tối ưu hóa mọi hình ảnh từng được tải lên trang web của bạn với chất lượng cao nhất có thể ở kích thước nhỏ nhất.

Link-tai-WP-Smush-Pro-mien-phi.jpg

Tự động tối ưu hóa và thay đổi kích thước mọi hình ảnh trong...
Read more about this resource...
 

Thơ Thẩn

Active Member
Staff member
Dec 3, 2017
582
69
28
27
Thơ Thẩn updated WP Smush Pro with a new update entry:

WP Smush Pro v3.5.0

= 3.5.0 =

- New: Add custom post types to include/exclude filters in lazy load module
- New: CDN support for source in picture element
- New: Lazy loading for webp images
- New: Lazy loading support for picture element
- Enhance: Page parsing performance
- Enhance: Media library UI
- Enhance: CDN compatibility with empty srcset and sizes image attributes
- Enhance: CDN support for background images
- Enhance: Lazy load compatibility with Envira Gallery plugin
- Enhance: Plugins page links
-...
Read the rest of this update entry...
 

Thơ Thẩn

Active Member
Staff member
Dec 3, 2017
582
69
28
27
Thơ Thẩn updated WP Smush Pro with a new update entry:

WP Smush Pro v3.6.1

= 3.6.1 =

- Enhance: Directory Smush image processing
- Enhance: CDN background image processing performance
- Fix: Lazy loading breaking visual editors (Oxygen, Thrive Architect, Tatsu)
- Fix: WooCommerce breaking Smush onboarding dialog
- Fix: CDN processing of background images with spaces
- Fix: REST API errors
Read the rest of this update entry...