WP Rocket

WP Rocket 3.5.5.1

Mr. Black

New Member
Dec 21, 2017
28
20
3
30
Mr. Black submitted a new resource:

WP Rocket - Cache Plugin for WordPress - Plugin tăng tốc cho Wordpress tốt nhất

WP Rocket phiên bản mới nhất dành cho Wordpress. Đây là phiên bản đã được kích hoạt bản quyền. WP Rocket là một trong những plugins tăng tốc Wordpress tốt nhất hiện nay.


Lưu ý: Các phiên bản tải về tại Sieuthuthuat.com đều được activate sẵn nên bạn chỉ cần cài và sử dụng. Các plugins được chia sẻ trên STT đều được kiểm tra kỹ trước khi chia sẻ do đó các bạn yên tâm không có chèn mã độc.
Read more about this resource...
 

Mr. Black

New Member
Dec 21, 2017
28
20
3
30
Mr. Black updated WP Rocket with a new update entry:

WP Rocket 3.1

3.1.1 August 10, 2018
 • Bugfix: Prevent the plugin from removing custom cron schedules if the Google Tracking Add-on is not active
 • Bugfix: Prevent a PHP Fatal Error is a call to a deprecated WP Rocket function is made by another plugin
 • Bugfix: Improve URL to path conversion function to prevent errors with some relative CSS/JS URLs during minification/combine/remove query strings
 • Bugfix: Add more default exclusions to combine Javascripts files to prevent...
Read the rest of this update entry...
 

Mr. Black

New Member
Dec 21, 2017
28
20
3
30
Mr. Black updated WP Rocket with a new update entry:

WP Rocket 3.1.1

3.1.1 August 10, 2018
 • Bugfix: Prevent the plugin from removing custom cron schedules if the Google Tracking Add-on is not active
 • Bugfix: Prevent a PHP Fatal Error is a call to a deprecated WP Rocket function is made by another plugin
 • Bugfix: Improve URL to path conversion function to prevent errors with some relative CSS/JS URLs during minification/combine/remove query strings
 • Bugfix: Add more default exclusions to combine Javascripts files to prevent...
Read the rest of this update entry...
 

Mr. Black

New Member
Dec 21, 2017
28
20
3
30
Mr. Black updated WP Rocket with a new update entry:

WP Rocket v3.2.3

v3.2.3 December 12, 2018
 • Enhancement: Auto-detect Rank Math SEO plugin sitemap for preload
 • Enhancement: Display warning message if the Sucuri API Key inputted is not correct
 • Enhancement: Apply lazyload on Genesis images
 • Enhancement: Display a warning if WP Rocket Footer JS plugin is active, as it is preventing some WP Rocket options from being able to be used
 • Enhancement: Add more patterns to the auto-exclude inline JavaScript list when using...
Read the rest of this update entry...