WP Mail SMTP Pro

WP Mail SMTP Pro v1.8.1

Minh Hiếu

Thành viên cố gắng
Nov 25, 2017
70
50
18
31
Minh Hiếu submitted a new resource:

WP Mail SMTP Pro - The Most Popular WordPress SMTP and PHP Mailer Plugin

WP Mail SMTP cho phép bạn dễ dàng thiết lập WordPress để sử dụng nhà cung cấp đáng tin cậy để gửi email. WP Mail SMTP sửa lỗi khả năng gửi email của bạn bằng cách cấu hình lại WordPress để sử dụng nhà cung cấp SMTP phù hợp khi gửi email.


SMTP LÀ GÌ?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) là một tiêu chuẩn công nghiệp để gửi email. Cấu hình SMTP phù hợp giúp tăng khả năng gửi email bằng cách sử dụng xác thực.

Các ứng...
Read more about this resource...
 

Minh Hiếu

Thành viên cố gắng
Nov 25, 2017
70
50
18
31