Resource icon

WP Hide PRO v2.0.5

Thơ Thẩn

Active Member
Staff member
Dec 3, 2017
449
61
28
26
Thơ Thẩn submitted a new resource:

WP Hide PRO - Ẩn thông tin Wordpress của bạn, không cho xem thông tin mã code.

WP Hide PRO giúp bạn ẩn thông tin trang web Wordpress của bạn để bảo mật an toàn cũng như nó sẽ ẩn để không ai biết rằng bạn đang sử dụng mã nguồn Wordpress, bao gồm cả các plugin và theme đều được ẩn đi.

WP Hide PRO là gì?

WP Hide PRO
giúp bạn ẩn WordPress của bạn khỏi hiển thị thông qua mã. Một cải tiến lớn để bảo mật trang web của bạn tránh xa tin tặc, sẽ không tìm thấy bất kỳ dấu vết WordPress nào trên trang web của bạn. Hơn 99,99% các trang web hack là các...
Read more about this resource...
 

Latest posts