WP Fastest Cache Premium

WP Fastest Cache Premium v1.5.9

Mr. Black

New Member
Dec 21, 2017
28
20
3
30
Mr. Black submitted a new resource:

WP Fastest Cache Premium - Plugin cache tốt nhất cho Wordpress của bạn.

WP Fastest Cache Premium - Plugin cache tốt nhất cho Wordpress, plugin này tạo các tệp html tĩnh từ WordPress của bạn. Khi trang được hiển thị, php và mysql được sử dụng. Do đó, hệ thống yêu cầu RAM và bộ xử lý. Nếu nhiều khách truy cập đến trang web, hệ thống sử dụng rất nhiều RAM và bộ xử lý, do đó trang được hiển thị rất chậm. Trong trường hợp này, bạn cần một hệ thống lưu trữ để không hiển thị trang này nhiều lần. Hệ thống lưu trữ tạo một tệp html tĩnh và lưu nó. Những người dùng...
Read more about this resource...
 
  • Like
Reactions: BBC