Sửa lỗi trang trắng XML Sitemmap khi sử dụng WordPress SEO by Yoast

BBC

Đầy tớ nhân dân
Staff member
Hôm nay khi mình tạo XML Sitemap bằng plugin WordPress SEO by Yoast và kiểm tra thì bị lỗi trang trắng tuy nhiên view-source vẫn thấy, bị lỗi trang trắng sẽ ảnh hưởng đến SEO rất nhiều hôm nay mình sẽ hướng dẫn sửa lỗi XML Sitemmap rất đơn giản.


Mặc định của số mục trên mỗi trang sitemap của WordPress SEO by Yoast là 1.000. Bây giờ các bạn thay đổi số mục trên mỗi trang ở mục Max entries per sitemap: 100

Và bây giờ thử refresh lại trang XML Sitemmap xem nhé, chắc chắn nó đã được hiển thị, tuỳ vào web và hosting của bạn nếu số mục bạn thay đổi vẫn bị lỗi trang trắng thì thay đổi xuống số thấp hơn nhé.

Chúc các bạn thành công!
 
Last edited:
Top