Share key Office 2016 MAK Keys - kích hoạt bản quyền mãi mãi

Hút Pin

Moderator
Staff member
Nov 22, 2017
206
98
28
34
Topic này mình sẽ tổng hợp các bạn key Office 2016 kích hoạt bản quyền sử dụng mãi mãi, key sử dụng được rất nhiều lần nhé

Link tải Offile 2016 mới nhất ở đây: https://forum.sieuthuthuat.com/threads/microsoft-office-pro-plus-2016-v16-0-4549-1000-x86-x64.18/

PKeyConfig : Office 2016
Key: G387N-Y2Y72-VYTYJ-8487W-Q69YB
Key Status : Valid
Product ID : 00339-21520-14709-AA509
Extended PID : XXXXX-03392-152-014709-03-1033-9200.0000-1832016
SKU ID : c47456e3-265d-47b6-8ca0-c30abbd0ca36
Description : Office16_ProPlusVL_MAK
Edition ID : ProPlusVolume
Sub Type : X20-00544
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 3392 (d40)
Activ. Count : 727
Block Key Base : Not found

Benchmark : 1,7 seconds
 

More Thread Same Category

  • Like
Reactions: hquan1112

Hút Pin

Moderator
Staff member
Nov 22, 2017
206
98
28
34
PKeyConfig : Office 2016
Key : 9R7NW-4J4T7-FD6MM-7JBCG-QYH7M
Key Status : Valid
Product ID : 00339-26840-02488-AA090
Extended PID : XXXXX-03392-684-002488-03-1033-9200.0000-2292016
SKU ID : c47456e3-265d-47b6-8ca0-c30abbd0ca36
Description : Office16_ProPlusVL_MAK
Edition ID : ProPlusVolume
Sub Type : X20-00554
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 3392 (d40)
Activ. Count : 664
Block Key Base : Not found

Benchmark : 2 seconds
 

Hút Pin

Moderator
Staff member
Nov 22, 2017
206
98
28
34
PKeyConfig : Office 2016
Key : 9WYDN-JHQ43-WCVHB-TW4VQ-M7V7M
Key Status : Valid
Product ID : 00339-25320-81938-AA274
Extended PID : XXXXX-03392-532-081938-03-1033-9200.0000-2362016
SKU ID : c47456e3-265d-47b6-8ca0-c30abbd0ca36
Description : Office16_ProPlusVL_MAK
Edition ID : ProPlusVolume
Sub Type : X20-00549
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 3392 (d40)
Activ. Count : 863
Block Key Base : Not found

Benchmark : 1.2 seconds
 

BBC

Đầy tớ nhân dân
Staff member
Nov 12, 2017
458
137
43
33
Hà Nội
sieuthuthuat.com
Kiểm tra key lúc 6g30 sáng 30/11/2017: Tất cả key Office 2016 Retail trên còn kich hoạt được!

--- MSAct Plus v1.0.7 ---
-----------------------
Key: BR43W-NKKR9-G8CD8-QQ6D9-3RTK2
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: BYJFN-2QXWQ-H28YW-PHQCF-X2FQP
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: CWBXN-67P2G-WJGK6-P3HYD-DV7HC
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: CWQN3-MHVJQ-V2WWF-9YPWK-V22X2
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: F2JVN-8799H-7YY2M-HBV4Q-Y4HHC
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: FQN6H-4FDDR-WPQH6-J634H-VT97C
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: GN8MQ-GQWJG-Y3BCC-KD42H-M4HHC
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: GW6Y2-6NBH3-8GHYY-GK7BK-H6DVC
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: HT6CX-6NXW8-22WXX-HPRVK-66PX2
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: HYKVX-NJWPJ-CH6GD-2PVVB-DPFQP
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: M9QGN-8YXQK-D2YKB-3DTQK-Y7WDP
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: N7FTH-QFFH7-TFFQ3-8X9W7-JQK7C
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: NQBDX-F4C46-CVHXT-P38TW-7FTK2
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: NT9KD-9RRVB-BK8JD-3XCR7-HXM3P
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: QHXC7-KFN46-Y9FPW-PVG7G-Y9892
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: QQKF2-V2NWT-VFH63-XJ6GC-GQ8DP
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: R6WNH-6J9M7-KHC4K-Y3CVB-DPFQP
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: V2V9V-DNKXM-TWFJ7-BMC4V-WK892
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: WHKNR-W6RXW-XBYTQ-6G76H-BDW92
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: XNW69-86KD3-YJHB6-YYYT3-B9892
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
 

htnet

New Member
Oct 14, 2020
2
1
1
40
Vào trang getciid để lấy mã kích hoạt nhé bạn. Mình đã thành công.