Permalink Manager Pro

Permalink Manager Pro v2.2.8.7

Hút Pin

Moderator
Staff member
Hút Pin submitted a new resource:

Permalink Manager Pro - Make your WordPress permalinks more readable and improve your SEO performance!

Plugin Permalink Manager Pro tiên tiến nhất và thân thiện với người dùng cho Wordpress. Với Permalink Manager Pro, bạn có thể dễ dàng kiểm soát tất cả các permalinks của mình cho các bài đăng, trang, loại bài đăng tùy chỉnh, danh mục, thẻ, phân loại tùy chỉnh và WooCommerce. Nó cũng sẽ giúp bạn khôi phục permalinks hoặc thay thế bất kỳ từ nào trong URL của bạn chỉ bằng một vài cú nhấp chuột.


Thông tin...

Read more about this resource...
 

Hút Pin

Moderator
Staff member
Hút Pin updated Permalink Manager Pro with a new update entry:

Permalink Manager Pro 2.2.8.7

= 2.2.8.7 =
* Improved breadcrumbs hook (better compatibility with WPML/Polylang)
* Hotfix for permalinks used in language switcher on blog/posts page (WPML)
* Hotfix for cart URL in WooCommerce's mini-cart widget (now the permalink is translated correctly when WPML/Polylang is used)
* Improved support for WPML's Advanced Translation
* Improved support for pagination & embed endpoints
* Hotfix for attachments permalinks
* Improved url_to_postid() hook
* Added support for Dokan /edit/ endpoint

Read the rest of this update entry...
 
Top