INTERNET Little Snitch 4.4.3 Full for Mac OS

BBC

Đầy tớ nhân dân
Staff member
Little Snitch là phần mềm được thiết kế dành riêng cho Mac OS. Little Snitch là tường lửa thông minh nó sẽ giúp bảo vệ máy tính của họ chống lại các vị khách không mong muốn từ trên Internet, đồng thời đảm bảo dữ liệu cá nhân không bị gửi ra ngoài.

Little-Snitch-full-for-mac-os.jpg

Theo dõi hoạt động nền

Ngay sau khi máy tính của bạn kết nối Internet, các ứng dụng thường có quyền gửi bất kỳ thông tin bất cứ nơi nào họ cần. Little Snitch ghi lại hoạt động này và cho phép bạn tự quyết định sẽ gửi các thông tin này đi ra bên ngoài hay không.

Kiểm soát mạng của bạn

Cho phép chọn hoặc từ chối kết nối của ứng dụng dễ dàng. Little Snitch sẽ luôn chạy nền nhưng không tốn quá nhiều dung lượng, đôi khi Little Snitch còn có thể phát hiện các kết nối độc hại như trojan, malware...

Download Little Snitch Full For Mac OS
Little Snitch 4.4.3 hỗ trợ macOS 10.15

Lưu ý:
1. Xoá phiên bản cũ bằng Unistaller của little snitch nhé.
2. Nhớ backup rules lại trước khi delete.
 
Last edited:
Top