Jevelin | Multi-Purpose Responsive WordPress AMP Theme

Jevelin | Multi-Purpose Responsive WordPress AMP Theme v4.6.9

Thơ Thẩn

Active Member
Staff member
Thơ Thẩn submitted a new resource:

Jevelin | Multi-Purpose Responsive WordPress AMP Theme - Now one of the most popular multi-purpose WordPress themes available today.

Jevelin là một giao diện WordPress đa năng cao cấp để tạo các trang web tuyệt vời. Jevelin là một trong những chủ đề WordPress đa mục đích phổ biến nhất hiện nay, người dùng luôn cho xếp hạng tích cực của Jevelin. Với một thư viện ngày càng tăng các thiết kế trang web chuyên nghiệp, chất lượng cao sẵn sàng được nhập vào trang web WordPress của bạn chỉ bằng vài cú nhấp chuột, Jevelin có thể giúp bạn khởi chạy một loạt các trang web ngay lập tức. Jevelin bao gồm một loạt các dự...

Read more about this resource...
 

Thơ Thẩn

Active Member
Staff member
Thơ Thẩn updated Jevelin | Multi-Purpose Responsive WordPress AMP Theme with a new update entry:

Jevelin v4.6.9

Version 4.6.9
  • Added – Compatibility with WooCommerce 4.2.0 (tested and working good)
  • Improved – Team member element description tag is hidden if empty
  • Updated – Slider Revolution plugin to the latest version (6.2.12)
  • Updated – Yellow Pencil Pro to the latest version (7.3.1)
  • Fixed – Multiple team member element PHP notice related issues
  • Fixed – “Showing all 0 results” issue when count won’t show up
  • Fixed – WooCommerce loop product read more styling issue in...

Read the rest of this update entry...
 
Top