iThemes Security Pro

iThemes Security Pro v6.40

BBC

Đầy tớ nhân dân
Staff member
Nov 12, 2017
423
116
43
30
Hà Nội
sieuthuthuat.com
BBC đã đăng tài nguyên mới:

iThemes Security Pro - A WordPress security plugin that helps protect & defend your site.

iTheme Security Pro là Plugin bảo mật WordPress tốt nhất để bảo mật và bảo vệ WordPress. Bạn không cần phải là một chuyên gia bảo mật để sử dụng plugin bảo mật, vì vậy iTheme Security Pro giúp bạn dễ dàng bảo mật và bảo vệ trang web WordPress của mình.


Các tính năng iTheme Security Pro:
  • Giới hạn số lần đăng nhập thất bại được phép cho mỗi người dùng. Nếu ai đó đang cố đoán mật khẩu của bạn, họ sẽ bị khóa sau một vài lần...
Đọc thêm về tài nguyên này...
 
  • Like
Reactions: chienthanth

BBC

Đầy tớ nhân dân
Staff member
Nov 12, 2017
423
116
43
30
Hà Nội
sieuthuthuat.com
BBC updated iThemes Security Pro with a new update entry:

iThemes Security Pro v6.3.2

6.3.2 - 2019-12-12
  • Enhancement: Allow LastPass to autofill password fields.
  • Bug Fix: Passwordless Login would trip some ModSecurity rules when used with LastPass autofill.
  • Bug Fix: The username first Passwordless Login flow was not working on WordPress 5.3 if the user did not have permission to use Passwordless Login.
  • Bug Fix: Harden Version Management against plugins that were populating invalid update API data.
  • Bug Fix: The "Mulisite Tweaks -> Hide Updates" setting...
Read the rest of this update entry...
 

BBC

Đầy tớ nhân dân
Staff member
Nov 12, 2017
423
116
43
30
Hà Nội
sieuthuthuat.com
BBC updated iThemes Security Pro with a new update entry:

iThemes Security Pro v6.3.3

6.3.3 - 2020-01-07
  • Important: Updated Trusted Devices MaxMind GeoLite2 integration to account for their new Terms of Service to account for the CCPA. Users must now provide a free license key when using the MaxMind GeoLite2 Geolocation method.
  • Bug Fix: Backup event was not added when the WP Cron Scheduler was reset manually.
  • Bug Fix: Admin Notices Popover was not being hidden when clicking outside the Popover on WP 5.3.
Read the rest of this update entry...
 

BBC

Đầy tớ nhân dân
Staff member
Nov 12, 2017
423
116
43
30
Hà Nội
sieuthuthuat.com