TIỆN ÍCH iStatistica 4.4.2 - Giám sát hệ thống hiệu quả

BBC

Đầy tớ nhân dân
Staff member
iStatistica là một hệ thống giám sát tiên tiến cho OS X. Nó bao gồm widget của trung tâm thông báo và trình đơn thanh trạng thái. Đơn giản chỉ cần trượt trung tâm thông báo để theo dõi CPU, bộ nhớ, sử dụng đĩa và hoạt động mạng.


Các tính năng của iStatistica

● Giám sát hệ thống
 • Thời gian hoạt động
 • Bộ nhớ (sử dụng, bộ nhớ cache, hệ thống)
 • Sử dụng CPU
 • Sử dụng đĩa - Tháo các ổ đĩa ngoài
● Thông tin pin
 • Chu kỳ
 • Sức khoẻ của pin
 • Công suất
 • Thời gian còn lại sử dụng
● Hoạt động mạng
 • Bản đồ mạng
 • External WAN IP và Country
 • Địa chỉ IP nội bộ LAN
 • Địa chỉ IP router và địa chỉ MAC
 • Lưu lượng sử dụng
Download iStatistica Full For Mac OS

iStatistica 4.4.2
 
Last edited:
Top