Hider 2.4.1 Full for Mac OS - ẩn, mã hoá, đặt mật khẩu cho thư mục

BBC

Đầy tớ nhân dân
Staff member
Hider là phần mềm giúp bạn ẩn, mã hoá và đặt mật khẩu cho thư mục để tránh sự tò mò của người khác. Hider nhận được giải thưởng bình chọn Mac Observers năm 2014

Hider-2.4.1-Full-for-Mac-OS.jpg

Ngay lập tức mã hóa và ẩn bất kỳ tập tin hoặc thư mục bằng cách kéo chúng vào Hider 2 - Khá là đơn giản! Ứng dụng thân thiện với người dùng và đảm bảo rằng tất cả các tệp và thư mục cá nhân của bạn sẽ được mã hóa, ẩn và bảo vệ bằng mật khẩu.

Nó cực kỳ an toàn
  • Mỗi tập tin mà bạn ẩn được mã hóa AES-256
  • Giữ dữ liệu của bạn bị khóa và bảo vệ mật khẩu.
  • Ẩn dữ liệu trên một ổ đĩa ngoài cho một lớp bảo mật bổ sung.
Chỉ bạn mới có thể xem tập tin
  • Các tệp của bạn sẽ bị ẩn khỏi Finder hoặc Spotlight.
  • Truy cập gần đây các mục ẩn trực tiếp từ thanh trình đơn.
  • Thực hiện tìm kiếm ứng dụng đầy đủ giữa tất cả các tệp ẩn của bạn trong ứng dụng.
  • Ngay lập tức khóa ứng dụng hoặc ẩn tất cả các tệp của bạn với các phím tắt.
Download Hider Full for Mac OS
Hider 2.4.1 (tương thích Mac OS 10.13 High Sierra)
 
Last edited:
Top