Download O&O SafeErase Professional v12.12.238 Full

Minh Hiếu

Thành viên cố gắng
O&O SafeErase Professional là phần mềm xóa sạch dữ liệu trên máy tính, bạn có thể sử dụng các lệnh tiêu chuẩn như FDISK, FORMAT hoặc DELETE để xóa dữ liệu khỏi máy tính của bạn, luôn có khả năng những dữ liệu bị xóa này sẽ được khôi phục theo một cách nào đó. Công cụ mạnh mẽ có tên O&O SafeErase này cho phép bạn xóa dữ liệu khỏi ổ đĩa mềm hoặc đĩa cứng theo cách không thể khôi phục được.

jqy9H-6BG1Ffx6zMQou6vyJArvnXtJSY8pm0njnVFfHok2uqyIcijCK6kGbhMU9yxIb7suP9E_D0TeOsXBXX6HYaL21clUFRPsDrmVFwivqcB5B_zoDZnQHEokYMDnNwP4e3YaOxYQ=w2400

Chương trình xóa các tệp mà bạn đã xóa khỏi máy tính để người khác không thể tìm thấy nó, do đó ngăn người khác có thể khôi phục lại dữ liệu. Điều đó mang lại sự bảo mật hoàn toàn trên Internet và trên máy tính.

Tính năng
  • Xóa ngay lập tức một cách nhanh chóng và an toàn
  • Xóa vĩnh viễn các tập tin, thư mục, thẻ nhớ và thẻ nhớ USB
  • Xóa toàn bộ máy tính, không cần phương tiện khởi động
  • Xóa dấu vết internet và các tệp chương trình tạm thời
  • Sáu phương pháp để xóa vĩnh viễn dữ liệu bí mật
  • Báo cáo chi tiết các tập tin bị xóa
  • Công cụ phân tích để tìm kiếm các tập tin bị xóa không an toàn
  • Phương pháp xóa phù hợp cho SSD với SolidErase
  • Báo cáo nâng cao và quản lý hoạt động
  • Hỗ trợ Windows 10, Windows 8.1 và Windows 7
Download O&O SafeErase Professional v12.12.238 Full

Hướng dẫn: Sử dụng key trong file tải về để kích hoạt bản quyền.
 
Last edited by a moderator:
Top