Download Dr. Folder Full v2.6.7.9 - Đổi biểu tượng thư mục

Minh Hiếu

Thành viên cố gắng
Dr. Folder là một phần mềm tìm kiếm và thay thế biểu tượng một thư mục. Nó có một giao diện khá đẹp và thân thiện. Nó là một phần mềm mạnh mẽ và dễ sử dụng. Bạn có thể thay đổi biểu tượng của các thư mục một cách nhanh chóng và tự do chỉ bằng cách nhấp chuột. Điều quan trọng nhất là nó có thể làm cho các thư mục của bạn sống động và tôi nghĩ người khác sẽ ghen tị với các thư mục đẹp của bạn!

504

Các tính năng của phần mềm Dr. Folder:
  • Có thể thay đổi biểu tượng thư mục mạng.
  • Chứa các biểu tượng bổ sung cho công việc văn phòng
  • Cho phép bạn thay đổi biểu tượng thư mục một cách dễ dàng nhất (Chỉ cần một cú nhấp chuột)
  • Có thể đánh dấu các thư mục theo mức độ ưu tiên (cao, bình thường, thấp), theo mức độ hoàn thành công việc (đã hoàn thành, hoàn thành một nửa, theo kế hoạch), theo trạng thái công việc (được phê duyệt, bị từ chối, đang chờ xử lý) và theo loại thông tin có trong một thư mục (tệp công việc, tệp quan trọng, tệp tạm thời, tệp riêng).
  • Có thể thay đổi màu của thư mục sang trạng thái bình thường, tối và sáng
  • Thay đổi các biểu tượng thư mục từ trong menu bật lên của các thư mục. Để thay đổi biểu tượng thư mục, bạn thậm chí không cần chạy chương trình!
  • Menu bật lên của DrFolder chứa các menu con danh mục thuận tiện.
  • Chứa tab biểu tượng người dùng nơi bạn có thể thêm số lượng không giới hạn các biểu tượng yêu thích của mình và đánh dấu các thư mục với chúng.
Download Dr. Folder Full v2.6.7.9

Hướng dẫn: Sử dụng keygen để kích hoạt bản quyền
 
Top