[Codecanyon] Download Premium URL Shortener v5.7.2 Full

Minh Hiếu

Thành viên cố gắng
Premium URL Shortener là code PHP rút gọn link, bạn có thể sử dụng nó để làm dịch vụ kiếm tiền từ quảng cáo. Premium URL Shortener với nhiều tính năng, load nhanh, tối ưu và hỗ trợ mọi trình duyệt và màn hình hiển thị.


Demo: https://codecanyon.net/item/premium-url-shortener/3688135

Premium URL Shortener giúp bạn tạo ra trang rút gọn link tối ưu, với tốc độ load nhanh, bảng điều khiển và bảng quản trị mạnh mẽ và một loạt các công cụ CMS để giúp bạn xây dựng một trang rút gọn tiên tiến và dựa vào đó bạn có thể đem lại nguồn thu từ quảng cáo cho riêng mình.

Hiện tại rất nhiều dịch vụ rút gọn link kiếm tiền ở Việt Nam đều đang sử dụng code này, ngoài ra bạn có thể tham khảo code rút gọn link rất ngon khác đó là AdLinkFly - Monetized URL Shortener

Premium URL Shortener 5.6.5 (26/11/2019)
  • Added Web Risk API
  • Added Active Security Checks
  • Fixed Thubmnail issue
Requirements

- Mod Rewrite Enabled
- Mod Security <script> Filter Disabled
- Magic_Quotes OFF (Recommended)
- PHP 5.3.6 or higher and PDO Module

Download Premium URL Shortener v5.7.2 Full
Theme cho Premium URL Shortener
 
Last edited by a moderator:
Top