Chia sẻ ID Apple nhiều app y khoa cho iOS miễn phí

Thơ Thẩn

Active Member
Staff member
Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn ID Apple bao nhiều rất nhiều app y khoa trả phí dành cho iOS, ID Apple này rất phù hợp dành cho các bạn đang học ngành y và đang làm việc trong bệnh viện giúp các bạn có thể nghiên cứu đầy đủ về giải phẫu.







Tài khoản:

ID: [email protected]
Pass: 12/@Shadios


Lưu ý: Không đăng nhập tài khoản vào iCloud.
Hướng dẫn tải:
Đăng nhập vào App Store > Purchased > Family Purchased > Tìm app và tải về.
 
Top