After Effects Scripts & Plugins Bundle 1 January 2019

BBC

Đầy tớ nhân dân
Staff member
Nov 12, 2017
458
140
43
34
Hà Nội
sieuthuthuat.com
After-Effects-Scripts-&-Plugins-Bundle-1-January-2019.jpg

Đây là bộ After Effects Scripts & Plugins hữu ích dành cho After Effects cập nhật mới nhất tháng 1/2019. Bao gồm:

TV Distortion Bundle Mac.7z
Distortion_Transitions_3.rar
FilmImpact.net.TP.rar
Deep Glow v1.0 Win.zip
KeyMix v1.0 Mac.zip
ray_dynamic_color_v2.5.7.zip
RetroDither_v1.3_Mac.zip

Download After Effects Scripts & Plugins Bundle 1 January 2019