AdLinkFly - Monetized URL Shortener 6.4.0 - Code rút gọn link

BBC

Đầy tớ nhân dân
Staff member
AdLinkFly - Monetized URL Shortener là code rút gọn link kiếm tiền đang được nhiều người sử dụng để kiếm tiền trong đó kể đến như 123Link, MegaURL.. và rất nhiều web khác đang sử dụng mã nguồn này. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn nếu muốn sử dụng.

adlinkfly-preview-image.jpeg

Các bạn có thể xem demo ở đây

Download AdLinkFly - Monetized URL Shortener 6.4.0
Trong file tải về đã có hướng dẫn các bạn làm theo hướng dẫn ở file cài đặt

Code:
Version 6.4.0 - (3 September 19)
- New: Integrate IsProxyIP.com paid service to detect VPN, TOR, hosting data centers, public proxies, web proxies & Bad Search Engine Robots.
- Added: Option to show/hide the stats counter into the homepage
- Other improvements and minor bug fixes

System Requirements
  • PHP>= 5.6.0
  • mod_rewrite module enabled
  • PDO extension
  • OpenSSL extension
  • intl extension
  • cURL extension
  • mbstring extension
  • DOM extension
  • MariaDB or MySQL 5.1.10 or greater
The above requirements are available on almost web hosts
 
Last edited by a moderator:
Top