TIỆN ÍCH 1Password 7.2.4 for Mac OS - Trình quản lý mật khẩu an toàn

Shin

Moderator
Staff member
1Password for mac OS là trình quản lý mật khẩu đẹp và đơn giản vì nó an toàn. Đơn giản chỉ cần thêm mật khẩu của bạn, và để 1Password làm phần còn lại. 1Password sẽ giúp bạn lưu lại các mật khẩu một cách an toàn.


1Password cho Mac ghi nhớ tất cả mật khẩu của bạn cho bạn và giữ chúng an toàn và an toàn
  • Tạo mật khẩu mạnh mẽ, độc đáo cho tất cả các tài khoản trực tuyến
  • Điền tên người dùng, mật khẩu, số thẻ tín dụng và địa chỉ vào các trang web ngay từ trình duyệt
  • Đồng bộ hóa thông tin với tất cả các thiết bị di động và máy tính
  • Mật khẩu chia sẻ an toàn với gia đình hoặc mọi người
  • Mở khóa bằng một lần chạm bằng Touch ID
Download 1Password 7.2.4 Full For Mac OS
 
Last edited by a moderator:

Shin

Moderator
Staff member
Update v6.8.5

Improvements:
  • Optimized the logic around how rich icons are requested. {OPM-5421}
  • Improved the 1Password Extension communication with Chrome.
  • Your 1Password.com account profile is now updated regularly to ensure that it‘s displaying the correct information for the devices you use. {OPM-5224, OPI-4338}
  • Increased the timeout used to connect to the 1Password mini process to give it a chance to do its thing.
Fixed:
  • Corrected a problem where, under certain circumstances, in-app purchase subscriptions wouldn't be applied to a 1Password.com account.
 
Top