xenforo user marker

  1. Shin

    Hiển thị thành viên Online cho Xenforo bằng Addon

    Chức năng của Addon này là hiển thị thành viên đang online, bạn sẽ biết được khi xem bài viết của thành viên đó sẽ có hiển thị chức năng online hay offline ngay cạnh avatar. Hình mô tả: Cách cài Addon như sau: Các bạn dowload file đính kèm bên dưới về giải nén ra, upload file library bên...