vmware workstation pro

  1. BBC

    VMware Workstation Pro 14.1.3 Build 9474260 Full bản quyền mới nhất

    VMware Workstation Pro là phần mềm tạo máy ảo hàng đầu hiện nay, phần mềm cho phép người dùng chạy nhiều hệ điều hành bằng máy ảo trên một máy tính. Phiên bản mới nhất của phần mềm này là VMware Workstation 14 Pro. Phiên bản Workstation 14 Pro có thêm tính năng Network Latency. Với tính...
  2. BBC

    VMware Workstation Pro 12.5.8 Build 7098237 Full mới nhất (Win)

    VMware Workstation Pro is the industry standard for running multiple operating systems as virtual machines (VMs) on a single Linux or Windows PC. IT professionals, developers and businesses who build, test or demo software for any device, platform or cloud rely on Workstation Pro. Features...