true image

  1. BBC

    True Image 2014 Build 6614 Full bản quyền - Sao lưu, khôi phục dữ liệu

    Hôm trước mình có chia sẻ True Image 2018 tuy nhiên phiên bản khá nặng và cũng không cần thiết lắm nên hôm nay mình sẽ chia sẻ lại bản True Image 2014 Full bản quyền với ổn định và sử dụng dễ hơn. Tính năng, đặc điểm : Khả năng sao lưu và phục hồi nhanh nhất: Acronis True Image 2014 được...
Top