totalfinder

  1. BBC

    TIỆN ÍCH TotalFinder 1.10.3 Full For Mac OS

    TotalFinder chắc chắn sẽ là một người bạn đồng hành dành cho Mac của bạn. Tăng cường Finder của Mac với các tính năng rất thông minh và tiện lợi. Trình quản lý mặc định của MacOS là Finder có điểm mạnh là đơn giản và dễ dùng. Tuy nhiên đây cũng là điểm yếu của nó, nhiều tính năng bị hạn chế...
Top