tạo localhost

  1. Thơ Thẩn

    MAMP PRO 4.1.0.23975 (Win) - Phần mềm tạo localhost cho Win tốt nhất

    MAMP PRO là phiên bản cấp thương mại, chuyên nghiệp của môi trường máy chủ. Được thiết kế cho các lập trình viên và lập trình viên Web chuyên nghiệp, MAMP Pro cho phép dễ dàng cài đặt và quản trị môi trường phát triển của họ ngay trên máy tính. Thiết kế chuẩn "MAMP" có sẵn được cài đặt tự...
  2. BBC

    INTERNET MAMP PRO 5.3 Full - Tạo localhost cho Mac đơn giản nhất

    Nếu như mọi người đã từng sử dụng XAMPP rồi thì MAMP PRO cũng tương tự như vậy, MAMP PRO là công cụ rất hữu ích cho những ai có nhu cầu sử dụng localhost để phát triển hoặc chạy thử website dùng ngôn ngữ PHP cùng MySQL ngay trên máy tính. Có thể kể đến các trường hợp thực tiễn thường được sử...