tải video youtube cho mac

  1. BBC

    INTERNET Downie 3.5.6 Full - Tải video youtube, facebook trên Mac

    Downie là công cụ giúp bạn tải video từ youtube, facebook, vimeo dailymotion và trên 1.000 website khác một cách nhanh chóng chỉ cần copy link và dán vào Downie sẽ tự động tải về. Hỗ trợ nhiều trang web - hiện phần mềm hỗ trợ hơn 1.000 trang web khác nhau (bao gồm YouTube, Vimeo, v.v.) và số...