red giant trapcode suite

  1. BBC

    Red Giant Trapcode Suite 14.0.2 Full cho Mac

    Red Giant Trapcode Suite là bộ Plugins để tạo các tiêu đề cho video, logo, intro, hệ thống hoạt họa, 3D vô cùng dễ dàng và chuyên nghiệp. Trapcode Suite cung cấp hệ thống công cụ giúp với hệ thống hạt và 3D linh động khi tích hợp 11 bộ công cụ xử lý trong gói này. Sản phẩm chủ đạo của hệ...