quay màn hình desktop

  1. Shin

    Camtasia Studio 9.1.2 Build 3011 (x64) + Thuốc - Bản quyền mới nhất

    Camtasia Studio 9.1.2 Build 3011 là giải pháp chuyên nghiệp để ghi lại màn hình desktop và chỉnh sửa chia sẻ video màn hình chất lượng cao trên Web. Với sự hỗ trợ cho nhiều chuẩn video, bạn có thể đảm bảo cung cấp nội dung của bạn ngay bây giờ và trong tương lai. Camtasia Studio được đánh giá...