powerpoint cho mac

  1. BBC

    VĂN PHÒNG Microsoft PowerPoint 2016 full mới nhất cho Mac OS (15.40.0)

    Bất kể trình diễn là một phần thường xuyên hay thỉnh thoảng trong cuộc sống của bạn, hãy xem qua Microsoft PowerPoint, nó là một công cụ trình diễn thực sự xuất sắc. Microsoft PowerPoint có tất cả công cụ chỉnh sửa bạn có thể trông đợi từ một sản phẩm Office, cũng như một lựa chọn ấn tượng...