photoshop

 1. Hút Pin

  Download khóa học Photoshop Basics for Photographers

  Photoshop Basics for Photographers (Khái niệm cơ bản về Photoshop cho các nhiếp ảnh gia) - Trong khóa học này bạn sẽ tìm hiểu các công cụ thiết yếu được sử dụng cho 90% của tất cả các dự án nhiếp ảnh. Đào tạo photoshop nhanh nhất cho các Nhiếp ảnh gia! Khoá học bao gồm 26 bài học trong 6 giờ 55...
 2. Hút Pin

  Download Super Photoshop Course by Veronika Polyakova

  Super Photoshop Course by Veronika Polyakova là khóa học video đào tạo chuyên sâu đầu tiên về chương trình Adobe Photoshop từ nhóm VideoSmile. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể đảm nhận các nhiệm vụ và dự án thực tế. Ngoài ra, trong suốt khóa học, bạn sẽ tạo danh mục đầu tư của riêng...
 3. Hút Pin

  Free Download Photoshop Workflow Masterclass

  Photoshop Workflow Masterclass là khóa học Photoshop giúp bạn tìm hiểu các mẹo hàng đầu và lời khuyên thực tế để có thể giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn trong Photoshop! Tìm hiểu cách sử dụng các bộ lọc thông minh, các lớp điều chỉnh, mặt nạ, chế độ hòa trộn, kích thước cọ vẽ, v.v...
 4. B

  Photoshop CC Mastering Compositing

  Photoshop CC Mastering Compositing .MP4, AVC, 600 kbps, 1280x720 | English, AAC, 96 kbps, 2 Ch | 2h 1m | 678 MB Instructor: JesA533;s Ramirez Learn the artistic principles behind realistic composites and the tools in Photoshop to make your composites come to life. Achieving realistic results...
 5. B

  Photoshop actions wedding set 2218768

  ATN | 596 KB https://creativemarket.com/artuscodesign/2218768-Photoshop-actions-wedding-set Our Photoshop actions are great on a wide variety of images. Suitable for wedding or portraits photography. Our handmade Photoshop actions work differently on every photo depending on lighting, colours...
 6. B

  Photoshop for Portrait Photographers The 5 Minute Edit

  Photoshop for Portrait Photographers: The 5 Minute Edit MP4 | Video: AVC 1280x720 | Audio: AAC 44KHz 2ch | Duration: 1.5 Hours | 2 GB Genre: eLearning | Language: English Learn how to edit images in Photoshop quickly and effectively. This is for Portrait Photographers using Fashion, Family, and...
 7. B

  Photoshop for Fashion Warping Pattern Fills

  Photoshop for Fashion: Warping Pattern Fills MP4 | Video: 720p | Duration: 2:51:55 | English | Subtitles: VTT | 4198.7 MB Take your surface design presentations from flat to fabulous by creating seamless pattern fills that appear to drape around the body. Robin Schneider guides you in using...
 8. B

  Photoshop for Designers Type Essentials

  Photoshop for Designers: Type Essentials MP4 | Video: AVC 1280x720 | Audio: AAC 44KHz 2ch | Duration: 1 Hour 48M | 301 MB Genre: eLearning | Language: English Learn the fundamentals of working with type in Adobe Photoshop. In this course, instructor Nigel French distinguishes when it is...
 9. B

  Photoshop for Portrait Photographers The 5 Minute Edit

  Photoshop for Portrait Photographers: The 5 Minute Edit MP4 | Video: AVC 1280x720 | Audio: AAC 44KHz 2ch | Duration: 1.5 Hours | 2 GB Genre: eLearning | Language: English Learn how to edit images in Photoshop quickly and effectively. This is for Portrait Photographers using Fashion, Family, and...
 10. B

  Photoshop for Portrait Photographers The 5 Minute Edit by Indie Media

  Photoshop for Portrait Photographers: The 5 Minute Edit by Indie Media MP4 | Video: AVC 1280x720 | Audio: AAC 44KHz 2ch | Duration: 1.5 Hours | 2 GB Genre: eLearning | Language: English Description Learn how to edit images in Photoshop quickly and effectively. This is for Portrait Photographers...
 11. B

  Photoshop for Online Instructors

  Photoshop for Online Instructors MP4 | Video: AVC 1280x720 | Audio: AAC 44KHz 2ch | Duration: 3.5 Hours | Lec: 53 | 799 MB Genre: eLearning | Language: English Create Visually Stunning Courses with Photoshop Tired of seeing your hard work met with a yawn? Do you want to create online...
 12. B

  Photoshop Facile Video Corso [3241]

  Photoshop Facile Video Corso [32/41] eLearning | OS: Windows, Mac OSX | 3.3 GB Languages: Italian | Modulo 6 - Super Effetti Lezione 1 - Effetto 2 Photoshop Facile e il primo video corso online per imparare ad usare Photoshop e acquisire il giusto metodo per trarre il massimo dalle tue immagini...
 13. B

  Photoshop for the In-House Designer

  Photoshop for the In-House Designer MP4 | Video: AVC 1280x720 | Audio: AAC 44KHz 2ch | Duration: 1 Hour 44M | 253 MB Genre: eLearning | Language: English Many companies are bringing design in-house for greater creative control and cost efficiency. However, you may find the role of an in-house...
 14. B

  Photoshop Light Effects Bundle

  Photoshop Light Effects Bundle MP4 | Video: AVC 1280x720 | Audio: AAC 44KHz 2ch | Duration: 1 Hour 20M | 1.14 GB Genre: eLearning | Language: English Learn how to make your images striking and how to apply the trendy Lens Flare effect in a skillful way. I will cover quickly what you need to...
 15. B

  Photoshop CC Creating Social Media Graphics

  Photoshop CC Creating Social Media Graphics MP4 | Video: AVC 1280x720 | Audio: AAC 44KHz 2ch | Duration: 1 Hour 19M | 351 MB Genre: eLearning | Language: English This course explores using artboards in Photoshop to design social media graphics. You'll learn to use image backgrounds and text to...
 16. B

  Photoshop CC 301 10 Essential Photo Editing Tips

  Photoshop CC 301: 10 Essential Photo Editing Tips MP4 | Video: AVC 1280x720 | Audio: AAC 44KHz 2ch | Duration: 53M | 152 MB Genre: eLearning | Language: English The best way to acquire new techniques is to learn them from others who've been doing it professionally! So that's why we asked...
 17. B

  Photoshop for the In-House Designer

  Photoshop for the In-House Designer MP4 | Video: AVC 1280x720 | Audio: AAC 44KHz 2ch | Duration: 1 Hour 44M | 253 MB Genre: eLearning | Language: English Many companies are bringing design in-house for greater creative control and cost efficiency. However, you may find the role of an in-house...
 18. B

  Photoshop CC Creating Social Media Graphics

  Photoshop CC Creating Social Media Graphics MP4 | Video: AVC 1280x720 | Audio: AAC 44KHz 2ch | Duration: 1 Hour 19M | 351 MB Genre: eLearning | Language: English This course explores using artboards in Photoshop to design social media graphics. You'll learn to use image backgrounds and text to...
 19. B

  Photoshop CC Creating Social Media Graphics

  Photoshop CC Creating Social Media Graphics MP4 | Video: AVC 1280x720 | Audio: AAC 44KHz 2ch | Duration: 1 Hour 19M | 351 MB Genre: eLearning | Language: English This course explores using artboards in Photoshop to design social media graphics. You'll learn to use image backgrounds and text to...
 20. G

  Adobe Photoshop CC 2018 v19.1.4.56638 (x64) Multilingual

  File size: 1.7 GB | Adobe Photoshop CC 2018 v19.1.4.56638 (x64) Multilingual Adobe Photoshop CC 2018 - the essential software for perfecting your images. It offers productivity and workflow enhancements, powerful new editing tools, and breakthrough compositing capabilities. Adobe Photoshop CC...
Top