phần mềm học ngoại ngữ

  1. Hút Pin

    GIÁO DỤC Rosetta Stone 5.0.37 Full & Language Pack (Mac OS)

    Rosetta Stone for Mac OS là phần mềm học ngoại ngữ nổi tiếng và tốt nhất hiện nay. Rosetta Stone được công nhận bởi các tổ chức lớn như NASA và được đưa vào giáo trình giảng dạy tại nhiều trường học danh tiếng trên thế giới, vì vậy không lý do gì bạn có thể bỏ qua bộ phần mềm hữu ích này...