paragon hard disk manager

  1. BBC

    Paragon Hard Disk Manager 16.16.1 WinPE mới nhất - Sao lưu, khôi phục phân vùng

    Paragon Hard Disk Manager là phần mềm bạn có thể sử dụng để xử lý tất cả các nhu cầu quản lý ổ cứng của bạn. Với giao diện hoàn toàn mới và trực quan. Paragon Hard Disk Manager 16 bao gồm các tính năng sao lưu, khôi phục và phân vùng toàn diện để quản lý các thiết bị lưu trữ hiện đại. Tính...
Top