o&o diskimage

  1. BBC

    O&O DiskImage (All Editions) 12.0 Build 128 Full - Sao lưu và khôi phục dữ liệu PC

    O&O DiskImage là phần mềm tự động sao lưu toàn bộ dữ liệu trên máy tính. Đây là một phần mềm cực kỳ hữu ích không thể thiếu nếu bạn quá nhiều dữ liệu quan trọng trên máy cần sao lưu và nếu trục trặc bạn dễ dàng khôi phục lại với O&O DiskImage. Ngoài ra với công nghệ nén đặc biệt, bạn cũng không...