mindnote

  1. BBC

    MindNote 2.5.1 Full Mac OS - Vẽ bản đồ tư duy

    MindNode là phần mềm vẽ bản đồ tư duy, biểu diễn trực quan những ý tưởng của bạn. MindNode cho phép bạn suy nghĩ, tổ chức và chia sẻ suy nghĩ của mình một cách trực quan, vì vậy bạn có thể tập trung vào ý tưởng đằng sau nó. Giao diện đẹp mắt cho phép bạn tập trung vào việc tạo ra và kết nối...