math

  1. Thơ Thẩn

    Math 2.1.0

    Math - Xenforo 2 là addon giúp bạn gõ công thức toán học trên diễn đàn, nếu diễn đàn bạn làm về mảng toán học thì chắc chắn đây là addon cần thiết. Người dùng có thể viết các công thức và phương trình toán học với ký hiệu LaTeX và sau đó sẽ được chuyển thành một phép toán ưa thích bằng công...
Top