mate translate

  1. BBC

    TIỆN ÍCH Mate Translate 4.0.7 - Phần mềm dịch ngôn ngữ tốt nhất trên Mac

    Mate Translate là phần mềm hỗ trợ dịch ngôn ngữ tốt nhất trên Mac. Cho phép bạn dịch các từ và cụm từ trên hơn 100 ngôn ngữ, sử dụng tính năng chuyển văn bản thành giọng nói và duyệt qua các bản dịch đã được thực hiện trong lịch sử. Bạn có thể nhanh chóng trao đổi ngôn ngữ trong cửa sổ bật lên...
Top