mã độc

  1. BBC

    Wordpress bị chèn mã độc vào file function và cách xử lý

    Hôm nay ở trang chủ của mình sử dụng wordpress và bị chèn mã độc dẫn đến khi truy cập và web sẽ nhảy sang một trang khác gây ức chế. Mất hơn 1 ngày để mầy mò và xử lý cuối cùng mình cũng xử lý được và chia sẻ với các bạn ở bài viết này. Mình chia sẻ bài viết này để những bạn đang quản trị...
Top