little snitch full

  1. BBC

    INTERNET Little Snitch 4.4.3 Full for Mac OS

    Little Snitch là phần mềm được thiết kế dành riêng cho Mac OS. Little Snitch là tường lửa thông minh nó sẽ giúp bảo vệ máy tính của họ chống lại các vị khách không mong muốn từ trên Internet, đồng thời đảm bảo dữ liệu cá nhân không bị gửi ra ngoài. Theo dõi hoạt động nền Ngay sau khi máy...