istatistica mac os

  1. BBC

    TIỆN ÍCH iStatistica 4.4.2 - Giám sát hệ thống hiệu quả

    iStatistica là một hệ thống giám sát tiên tiến cho OS X. Nó bao gồm widget của trung tâm thông báo và trình đơn thanh trạng thái. Đơn giản chỉ cần trượt trung tâm thông báo để theo dõi CPU, bộ nhớ, sử dụng đĩa và hoạt động mạng. Các tính năng của iStatistica ● Giám sát hệ thống Thời gian...