istat menus

  1. BBC

    TIỆN ÍCH iStat Menus 6.31 Full - Theo dõi hệ thống trên macOS

    iStat Menus for Mac OS là phần mềm theo dõi hệ thống sẽ hiển thị ở thanh Menubar ngoài việc bạn xem giờ, pin, âm thanh, các công cụ của phần mềm.... thì chúng ta cũng có thể sử dụng để hiển thị trạng thái của máy, ví dụ như lưu lượng RAM, mức sử dụng CPU, tốc độ internet ... thông qua phần mềm...
Top