imagenomic plug-ins

  1. Shin

    ĐỒ HOẠ Imagenomic Plug-ins Bundle (update 23.11.2017) for Photoshop & Lightroom

    Đây là bộ Plug-ins Imagenomic mới nhất dành Mac OS, cập nhật ngày 23/11/2017 bao gồm: Portraiture, Noiseware và Realgrain. Tương thích với: Adobe Photoshop CS5 - CC2018 Abode Photoshop Lightroom 2 - CC Portraiture Plugin Portraiture là một ứng dụng nhỏ do Imagenomic phát hành dành cho...