illustrator cc 2018 for mac os

  1. Shin

    ĐỒ HOẠ Adobe Illustrator CC 2018 Full for Mac OS (v22.1.0.312)

    Adobe Illustrator CC 2018 Full for Mac OS đây là bản Illustrator CC 2018 mới nhất dành cho Mac OS với nhiều cải tiến đặc biệt. Các tính năng mới trong phiên bản này: Bảng thuộc tính Làm việc nhanh hơn với quyền truy cập vào tất cả các điều khiển của bạn ở một nơi. Bảng điều khiển Thuộc tính...