gemini full mac os

  1. BBC

    TIỆN ÍCH Gemini 2.4.2 - Tìm và xoá file trùng lặp trên Mac OS

    Giải phóng không gian đĩa với Gemini. Nó phát hiện các tập tin trùng lặp bao gồm Ảnh, iTunes, và thậm chí các ổ đĩa ngoài. Và với thuật toán lựa chọn thông minh, bạn có thể tin cậy Gemini để loại bỏ các flile trùng lặp một cách chính xác và an toàn. Đôi lúc, vì vô tình hay cố ý mà có một số...