gatekeeper

  1. BBC

    Hướng dẫn bật Anywhere trên Mac OS 10.13 (macOS High Sierra)

    Mac OS 10.13 được cập nhật và tính năng Gatekeeper là một tính năng bảo mật Mac ngăn cản người dùng khởi chạy các ứng dụng có hại. Do đó để cài các ứng dụng trên Mac OS 10.13 không gặp lỗi chúng ta phải tắt Gatekeeper này đi. Đừng lo lắng đây là hướng dẫn vô hiệu hóa Gatekeeper và bật Anywhere...