folder lock

  1. BBC

    Folder Lock 7.7.9 Full - Khoá thư mục bằng mật khẩu

    Folder Lock là phần mềm giúp bạn khoá thư mục bằng mật khẩu, các tệp tin, hình ảnh, video các các tập tin khác bằng mật khẩu chỉ mình bạn biết để nhằm tránh sự tò mò của người khác khi sử dụng máy tính của bạn. Folder Lock sẽ bảo vệ các tập tin hoặc thư mục quan trọng của bạn rất an toàn...