crossftp for mac

  1. BBC

    CrossFTP Enterprise v1.99.0

    CrossFTP Enterprise là phần mềm FTP mạnh mẽ cho phép người dùng duyệt, giải nén, upload file dữ liệu lên FTP. Đây là phiên bản CrossFTP Enterprise cho Mac bao gồm đầy đủ các tính năng. Tính năng chung: - Hỗ trợ nhiều giao thức FTP / SFTP / FTPS / FXP / WebDav / Amazon S3 / Amazon Glacier / GS...
Top